Stadsdeel Nieuw-West wil op meer plekken in het stadsdeel een barbecueverbod instellen, waaronder in delen van het Sloterpark en Rembrandtpark.

Vorige zomer kwamen meerdere klachten binnen van omwonenden bij het stadsdeel, waaronder van bewoners van het Rembrandtpark. In het park is het volgens hen drukker geworden, mede door het barbecueverbod in het nabijgelegen Vondelpark. Het stadsdeel wil daarom alle gebieden van het park die grenzen aan woningen barbecuevrij maken.

Ook bij de Oeverlanden wil het stadsdeel dat er een verbod wordt ingesteld, omdat het stadsdeel een gedeelte van het gebied niet geschikt vindt voor barbecuen vanwege de natuur. Daarom is het voorstel om overal ten oosten van de pond naar De Nieuwe Meer en op de landtong barbecueën te verbieden.

Bij de Oostzijde van het Sloterpark, waar twee velden zijn, wordt een veld beschikbaar gemaakt voor honden en een veld voor de barbecue. Volgens het stadsdeel gaan honden en barbecuen niet met elkaar samen.

Verder mag er in het Piet Wiedijkpark alleen nog maar op een veld in het midden van het park gebarbecued worden, in het Eendrachtspark alleen nog maar aan de oostzijde. Het stadsdeel wil De Vrije Geer barbecuevrij maken vanwege de ecologie daar.

Het nieuwe beleid ligt nu ter inzage. Bewoners kunnen tot 7 mei hun reactie indienen. Op 24 april organiseert het stadsdeel een inspraakavond.