Het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam gaat 9,2 miljoen euro uittrekken om leerlingen van het voortgezet onderwijs gelijkere kansen te bieden.

Het college gaat subsidies verlenen aan scholen die proberen alle leerlingen gelijke kansen te bieden. Met het extra geld kunnen scholen intensievere begeleiding geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van taalondersteuning, extra les of begeleiding buiten schooltijd.

Zowel grotere als kleinere scholen kunnen gebruik maken van de subsidie. Per school gaat het om ongeveer 50.000 tot 120.000 euro per schooljaar. De scholen mogen zelf een plan maken hoe ze het geld precies besteden om de leerlingen te helpen.

Volgens onderwijs-wethouder Moorman neemt de kansongelijkheid in het onderwijs alleen maar toe. Het is volgens haar van groot belang dat dit wordt aangepakt: "Daarom investeren we de komende jaren fors in leerlingen in het voorgezet onderwijs die dit het hardst nodig hebben."