De Piet Heintunnel gaat per 1 mei dicht voor al het vrachtverkeer, meldt verkeerswethouder Sharon Dijksma in de commissie Mobiliteit.

De tunnel voldoet niet aan de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) die in 2006 in werking is getreden en in 2013 is gewijzigd. Daarna is gemeenten tot 1 mei 2019 de tijd gegeven om alle tunnels aan deze nieuwe eisen te laten voldoen.

Bij de Piet Heintunnel is dit nog niet het geval. De tunnel zou eigenlijk geheel gesloten moeten worden, maar omdat het een belangrijke verkeersader is in de stad, is het college op zoek gegaan naar een gedoogconstructie waarbij de tunnel niet geheel dicht hoeft, maar er toch sprake is van een veilige situatie.

Daarop is nu besloten om de tunnel per 1 mei te sluiten voor al het vrachtverkeer. Ondertussen is het programmateam Metro en Tram (MET) gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de renovatie van de Piet Heintunnel zelf.

De start van deze aanbesteding staat gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar.

Raad wordt donderdagmiddag ingelicht

Donderdagmiddag wordt de raad uitgebreider ingelicht over het besluit middels een brief van de wethouder. Naast de Piet Heintunnel wordt ook aan andere tunnels gewerkt binnen het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam.

Dit programma moet in 2025 afgerond zijn en gaat ruim 46 miljoen euro kosten.