De Amsterdamse RAI Vereniging pleit voor een snelheidsverlaging van 50 naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen.

Het verlagen van de snelheid binnen de bebouwde kom zorgt ervoor dat de remweg van auto's afneemt van 19 meter naar 7 meter. "Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen", meldt voorzitter Steven van Eijck.

De vereniging, die de belangen behartigt voor de mobiliteitsindustrie, doet maandagavond een oproep aan de politiek tijdens een jaarlijks diner in Den Haag. Bij dat diner zullen meer dan honderd prominenten uit de politiek, van overheden en uit de mobiliteitsbranche aanwezig zijn.

Verkeersveiligheid is voor hen niet de enige reden voor de snelheidsverlaging. Volgens de voorzitter levert het ook winst op op het gebied van geluidsoverlast.

Om de doorstroom in de stad te garanderen moet op sommige straten een uitzondering van 50 of 70 kilometer per uur gemaakt kunnen worden.