Het college heeft negen leden benoemd die samen een stadscuratorium gaan vormen. Zij gaan het college adviseren over het kunst- en cultuurbeleid in de openbare ruimte.

Het curatorium gaat de gemeenteraad van gevraagd en ongevraagd advies voorzien op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Dit gaat van monumentale wandkunst tot graffiti.

De experts zijn kunstcurators, maar ook street art-experts, conservators en architecten. Ze moeten onder andere het wegspuiten van waardevolle straatkunstwerken te voorkomen, zoals eerder gebeurde bij werken van Kamp Seedorf en waarschijnlijk bij een kunstwerk van Banksy.

Daarnaast gaat het curatorium bij nieuwe kunstopdrachten advies geven over geschikte kunstenaars.

Wethouder Meliani van Kunst en Cultuur: "Kunst op straat is een waardevol onderdeel van onze stad, en voor iedereen te aanschouwen. Daarom ben ik trots met dit team van experts die nu de bewakers zijn van onze kunst buiten en nieuwe initiatieven zullen aanjagen."