De nieuwe aanpak van de gemeente Amsterdam tegen zwerfafval werkt. In totaal werden er in 2018 6.865 boetes uitgeschreven voor afvalgerelateerde overtredingen, een stijging van 35 procent ten opzichte van 2017.

De gemeente is per 2018 extra handhavers gaan inzetten om het zwerfafvalprobleem aan te pakken.

De grootste toename is toe te wijzen aan de extra aandacht die er was voor het naleven van de regels voor huisvuil.

Wethouder Afval Laurens Ivens (SP) is tevreden met de resultaten. "Ik ben blij dat we steeds meer overlastveroorzakers hebben kunnen aanpakken het afgelopen jaar. Iedere Amsterdam kan zijn huisvuil en grofvuil kwijt Er is dus geen enkel excuus om je afval zomaar op straat te gooien. We kunnen onze stad alleen schoon en leefbaar houden als we daar met zijn allen ons best voor doen."