De gemeenteraad wil dat er een onderzoek komt naar de beweegredenen van jeugdigen - en hun ouders - om zich niet te laten vaccineren. VVD-raadslid Dorienke de Grave-Verkerk had een motie ingediend die de raad donderdagmiddag heeft aangenomen.

Het onderzoek moet zowel de actieve weigering als de reden van het gebrek aan motivatie te vaccineren in kaart brengen.

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek dat eind vorig jaar 77 procent van alle dertien- en veertienjarigen in Amsterdam zich liet vaccineren tegen meningokokken. Dat is zo'n 10 procent minder dat in de rest van Nederland, waar het opkomstpercentage op 86,5 procent lag.

Eind januari werd bekend dat de vaccinatiegraad in Amsterdam de afgelopen jaren is afgenomen. Voor de meeste vaccinaties ligt de vaccinatiegraad in Amsterdam tussen de 0,8 en 2,3 procent lager dan landelijk.

Drie procent lager dan andere grote steden

In vergelijking met andere grote steden als Utrecht, Rotterdam en Den Haag is het percentage gevaccineerde zuigelingen zelfs twee tot drie procent lager. Dit bleek uit beantwoording van de vragen van De Grave-Verkerk.

Het stadsbestuur gaf toen aan dat de afname onder andere komt door een groep kritische, veelal hoogopgeleide ouders in Amsterdam, die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen.

Andere ouders hebben dusdanige problemen, bijvoorbeeld financieel, dat vaccineren geen prioriteit is. Ten slotte is er veel in- en uitstroom van gezinnen in Amsterdam, waarbij niet alle kinderen en jongeren al voldoende zijn gevaccineerd.

Op 18 april en 20 juni vinden er voor Amsterdamse jongeren inentingsacties plaats in de RAI. De VVD hoopt dat er door dit onderzoek een hoge(re) opkomst kan worden bereikt.