Het Amsterdamse stadsbestuur wil de vercommercialisering van de Gay Pride tegengaan. Ook wil het college de geluidsoverlast tijdens het evenement harder aanpakken. Dat blijkt maandag uit een brief van burgemeester Femke Halsema.

Het bestuur ziet onder meer problemen met commerciële activiteiten op de kade en in het water, waarvoor geen vergunning is verstrekt.

Zo bleken sommige partijen al ver voor de botenparade hun schepen op de route af te meren. Op de dag van de parade werden deze voorzien van geluidsinstallaties en alcoholische dranken.

"Zowel de geluidsoverlast als het afval worden in negatieve zin toegerekend aan de Prideorganisator en ondermijnen het draagvlak voor het evenement", vindt het college.

Amsterdammers beamen zorgen over geluidsoverlast

Het college voelt zich gesterkt na een enquête die onder Amsterdammers werd verspreid door het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS).

In opdracht van de gemeente werden respondenten gevraagd naar hun oordeel over de parade. Een deel van hen bleek tevreden te zijn, de rest beaamde de zorgen over geluidsoverlast en vercommercialisering.

Pride biedt nu zelf arrangementen aan

Pride heeft daarom het afgelopen jaar zelf arrangementen aangeboden op een boot langs de route. Volgens het bestuur was dat een succes: "Gebleken is dat hier een markt voor is en dat deze goed te beheersen is."

Zo zou de muziek niet te hard hebben gestaan en werd er geen afval achtergelaten. De gemeente kijkt daarom naar manieren waarop Pride deze arrangementen de komende editie ook zelf kan aanbieden.

Daarnaast wordt er ingezet op een samenwerking tussen politie, gemeente en Waternet. "Om overlast op het water door vaartuigen tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat er spontane afterparty's ontstaan aan de wal."

Plannen hiervoor worden in april ingediend.