Ferry Prud'homme de Lodder, de eigenaar van café Kadoelen, moet van stadsdeel Noord de sloopwerkzaamheden die hij aan het pand verricht heeft ongedaan maken.

Het pand werd vorige week gesloopt om het onbewoonbaar te maken voor krakers.

Deze sloop was echter illegaal. Omdat de eigenaar geen sloopvergunning had gekregen van stadsdeel Noord, maar ook ook vanwege het feit dat café Kadoelen een beschermd dorpsgezicht is en dus in de huidige staat moet blijven.

Daarnaast loopt er ook nog een aanvraag voor een monumentenstatus voor het café. Die is in eerste instantie afgewezen, maar over het bezwaar moet nog uitspraak worden gedaan.

Merendeel is voor horecafunctie

Het stadsdeel gaat de eigenaar deze week via een brief mededelen dat hij het pand weer op moet knappen. Het pand moet in eerste instantie weer wind en waterdicht worden gemaakt. In de tussentijd is het stadsdeel nog met de eigenaar in gesprek over de nieuwe bestemming van het pand.

De eigenaar wil graag woningen maken van het pand, terwijl de gemeente graag de horecafunctie behoudt. Voorlopig wil Noord dan ook nog niet meewerken aan het vervangen van het café door twee vrijstaande woningen omdat het ontwerp geen stedenbouwkundig akkoord heeft.

Ook het merendeel van de omwonenden lijkt een voorstander voor het behoud van de horecafunctie. Tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie heeft een aantal bewoners aangegeven het pand via crowdfunding te willen kopen om zo te zorgen dat het een café blijft.