Amsterdam gaat fors inzetten op het vmbo-techniekonderwijs omdat er in de stad een 'nijpend tekort' is aan vakmensen. Verschillende scholen gaan samen een gloednieuwe techniekschool in Nieuw-West beginnen. De school moet minimaal 500 leerlingen trekken.

Dat staat in de Onderwijsagenda van het OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Wethouder Moorman steunt die plannen.

Voor de nieuwe school gaan het Montessori scholengemeenschap, Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Esprit scholen en de overkoepelende Voortgezet Onderwijs Amsterdam samenwerken.

De scholen stoppen dan met de techniekafdelingen op hun eigen locaties.

Gemeente heeft voorkeur voor locatie Geuzenveld

Het plan staat nog in de kinderschoenen, maar is wel bijzonder serieus. Zo komt er een onderzoek naar wat de nieuwe school betekent voor de leerlingenstroom voor scholen in de buurt. Ook wordt er nagedacht over een locatie. De gemeente heeft een voorkeur voor een plek in Geuzenveld die vooralsnog in 2023 vrijkomt.

Volgens de gemeente is de komst van de school hard nodig vanwege het grote tekort aan vakmensen. Ook het mbo en het bedrijfsleven moeten nauw bij de nieuwe techniekschool worden betrokken.

Moorman wil meer brede scholen

Moorman en het OSVO willen meer brede scholen in de stad. Het aantal scholen dat alleen vmbo, havo of vwo aanbiedt moet worden teruggebracht.

Volgens de wethouder is het belangrijk dat de leerlingen van verschillende richtingen elkaar ontmoeten. Daardoor zouden leerlingen makkelijker kunnen doorgroeien naar een hoger niveau, denkt ze.

'Keuze noodzakelijk om onderwijsaanbod gezond te houden'

Er liggen al concrete plannen klaar. Zo komt aan de Buiksloterweg in Noord een campus met drie scholen. En het Comenius Lyceum gaat het pand delen met het Reinaert Lyceum.

Wethouder Moorman realiseert zich dat het ingrijpende beslissingen zijn, omdat voor leerlingen ook de reistijd naar school kan toenemen. Maar de keuze is volgens haar noodzakelijk om het onderwijsaanbod gezond te houden.