Stadsdeel West neemt nieuwe maatregelen om overlast in en rondom het Westerpark te verminderen. Zo wordt het aantal grote evenementdagen in het park verminderd: van tien naar acht. Ook mag de op- en afbouw van een festival of evenement voortaan niet meer dan acht dagen beslaan, dat is nu nog tien.

Door de maatregelen moet de 'balans' in het park hersteld worden en zou de overlast voor direct omwonenden moeten verminderen.

Om overlast die omwonenden ervaren te verminderen werd een zogenoemde 'programmaraad' opgezet. Onder andere de gemeente, omwonenden en evenementenorganisatoren zochten samen naar oplossingen.

Dat advies werd door stadsdeel West in een actieplan gegoten: Westerpark in Balans. Een vermindering van het aantal grote evenementdagen en het verkorten van de termijn dat er op- en afgebouwd mag worden, zijn de belangrijkste maatregelen die genomen worden.

Ook laat het stadsdeel weten dat zij gaat proberen om de festivals te spreiden over het jaar, waarbij het park in de zomer vooral toegankelijk moet zijn voor alle Amsterdammers.

Gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar voor parkregie

Om de verkeersdrukte te verminderen gaat de gemeente 100.000 euro beschikbaar stellen voor parkregie in het gebied. Er komen vaste laad- en lostijden en zwaar verkeer mag voortaan alleen nog maar onder begeleiding door het park rijden.

Om toeterende taxi's in de nachtelijke uren een halt toe te roepen, wordt er dit jaar geëxperimenteerd met een taxilus aan de achterzijde van het park. Vanaf deze plek zal ook het openbaar vervoer richting station de stations Sloterdijk en Centraal rijden.