Het gebied waar de bierfiets niet meer mag komen wordt groter. Het verbod gaat ook gelden in het oostelijk deel van centrum en het Oostelijk Havengebied.

Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten. Ze doet dit omdat er veel klachten van buurtbewoners zijn binnengekomen. Zo ging het vorig jaar in de hele stad om 284 meldingen, een jaar eerder waren dat er nog ongeveer honderd minder.

"In stadsdeel Oost is een groot aantal meldingen van de overlast en verkeershinder door bierfietsen", schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. "Denk aan wildplassen, openbare dronkenschap en het versperren van fietspaden. Dit is ook door politie en handhaving vastgesteld. Naar aanleiding van hun bevindingen heb ik besloten om het verbodsgebied uit te breiden."

Sinds november 2017 is het voor bierfietsen al niet toegestaan om in een groot deel van het centrum te fietsen. Bierfietsexploitanten hebben daarom hun routes verlegd naar het westen of oosten van het centrum.

In West 'nog geen mogelijkeid' voor invoeren verbod

Ook in West wordt veel over de bierfiets geklaagd. Toch ziet Halsema nog "geen mogelijkheid" om daar ook een verbod in te voeren.

"Afgezien van hinder bij op- en afstapplaatsen werden de overlastmeldingen niet bevestigd door handhavers of politie in het stadsdeel", stelt de burgemeester. "Zodra er voldoende objectieve informatie is over de overlast en hinder, zal ik ook dit gebied aanwijzen als verbodsgebied voor groepsfietsen."

De uitbreiding van het verbod gaat vanaf 1 juli 2019 in. Belanghebbenden kunnen nog in bezwaar of beroep.