Naar schatting tweehonderd taxichauffeurs voeren dinsdag op het Malieveld actie tegen taxiorganisatie Uber. Aan het protest gaan twee colonnes taxi's vooraf die vanuit Amsterdam en Rotterdam met geringe snelheid naar Den Haag zullen rijden. De actievoerders sluiten niet uit dat hun protest midden op de dag op de A4 en A13 tot verkeershinder zal leiden.

De colonnes houden een snelheid van 60 km per uur aan en arriveren even na het middaguur in Den Haag. Daar hopen de taxichauffeurs een petitie te kunnen aanbieden voor een eerlijkere concurrentie tussen Uber en de reguliere taxi's, aldus de initiatiefnemer.

De actievoerders zijn vooral boos dat hun verzekeringspremies zijn opgetrokken na recente ongelukken waarbij Uberchauffeurs waren betrokken. Volgens Bilgin worden de reguliere taxichauffeurs gestraft voor misstanden bij de concurrent.

Eind vorig jaar en begin dit jaar waren er drie dodelijke ongelukken met Uberchauffeurs in Amsterdam en omgeving. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.

Schadelast voor taxichauffeurs 'tamelijk hoog'

"Uberchauffeurs rijden voor 80 eurocent per kilometer, wij voor 2,35 euro. Wij vinden het niet redelijk dat we nu gelijkgeschakeld worden met Uber en ook hogere verzekeringspremies moeten betalen", zegt Bilgin.

Het Verbond van Verzekeraars stelt dat de schadelast voor zelfstandige taxichauffeurs in het algemeen "tamelijk hoog" is. Of het hierbij veelal om Uberchauffeurs gaat, kan een woordvoerder niet bevestigen.

Volgens een woordvoerder is het overigens onwaarschijnlijk dat er premies omhoog zijn gegaan door enkele recente ongelukken. Verzekeraars baseren dit soort besluiten doorgaans op risicodata uit meerdere jaren.

Demonstratie uitgeschreven voordat FNV was benaderd

FNV Taxi zegt in een reactie dat de actie afkomstig is van de chauffeurs zelf. De bond is het eens met de actiepunten, maar zegt dat de demonstratie al was uitgeschreven voordat FNV Taxi was benaderd.

De komende tijd komt de bond ook zelf in actie "om met de chauffeurs acties te voeren om het gelijke speelveld te creëren in de taxibranche, wat hard nodig is". Volgens FNV Taxi is de politiek aan zet om de vakbekwaamheidseisen voor ondernemers weer in te voeren en maatregelen te nemen tegen overcapaciteit.