Er mag voorlopig geen hotel worden gebouwd op een braakliggend terrein aan de Jan Pieter Heijestraat in de Kinkerbuurt. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De gemeente moet binnen zes weken opnieuw de parkeerdruk berekenen in het geval dat het hotel er zou komen. Ook zijn de veiligheidsrisico's niet goed berekend, aldus de Raad van State.

Buurtbewoners zijn al jaren geleden in verweer gekomen tegen plannen voor een longstayhotel in de Kinkerbuurt.

In 2009 werden er op de plek, waar nu een groot gapend gat zit, 35 sociale huurwoningen gesloopt. Aanvankelijk was het plan om er twintig koopwoningen te bouwen. In 2014 veranderde het bestemmingsplan. Er zou toch een 'longstayhotel' met 55 appartementen moeten komen met horeca, een supermarkt en een detailhandelszaak.

Tegen dit plan kwam de buurt massaal in opstand en de Huurdersvereniging Oud-West (HOW) ging naar de rechter. HOW kreeg in eerste instantie ongelijk, maar de Raad van State heeft nu in hun voordeel beslist.

De gemeente moet nu onderbouwen waarom ze er niet vanuit gaan dat het hotel voor meer verkeersdrukte gaat zorgen. Zo nodig moeten ze hun plannen aanpassen. Ook moet de stad aantonen waarom de verkeersveiligheid niet achteruit zou gaan.