De Programmaraad heeft woensdag zijn advies over het Westerpark aan stadsdeel West gepresenteerd. Het advies bestaat uit 94 punten, onderverdeeld in zeven thema's.

De Programmaraad wil met de adviezen een bijdrage leveren aan het herstel van de balans in het Westerpark. De leden van de raad vinden dat die balans door de vele evenementen in het park verstoord is.

De raad heeft 94 punten in zeven thema's opgesteld. Zo is er een advies over de buitenprogrammering van evenementen, maar wordt er ook aandacht besteed aan duurzaamheid en ecologie.

De Programmaraad is door portefeuillehouder Melanie van der Horst ingesteld om stadsdeel West te adviseren over onder andere buitenevenementen, overlast en drukte. De raad bestaat uit veertien omwonenden, ondernemers en culturele organisaties uit de omgeving van het Westerpark.

Stadsdeel West brengt binnenkort een nota naar buiten waarin duidelijk moet worden hoe de balans in het park hersteld zal worden.