De gemeente Amsterdam gaat maatregelen nemen tegen de overlast van het verbouwen van panden. Vooral in de stadsdelen West en Zuid is de overlast groot.

Het college en deze stadsdelen hebben een lijst opgesteld met achttien mogelijke maatregelen. De laatste jaren wordt er in de hoofdstad meer verbouwd aan bestaande huizen dan eerst, zoals een uitbouw in binnentuinen tot het bijbouwen van extra verdiepingen, kelders en balkons.

Veel eigenaars proberen zoveel mogelijk vierkante meters aan hun woning toe te voegen. Bewoners van de negentiende-eeuwse wijken in West en Zuid hebben veel overlast door stof en lawaai als de buren gaan verbouwen.

Ook wordt de openbare ruimte vaak langdurig belast doordat er bouwcontainers, puinbakken en mobiele wc's staan.

Verder kan het graven van kelders ook leiden tot grondwaterproblemen. En in steeds meer binnentuinen verliest het groen het van de stenen, wat de al schaarse groene ruimte in de stad onder druk zet.

Maatregelen gaan over bestemmingsplannen en vergunningen

De achttien maatregelen die de gemeente onderzoekt, gaan onder meer over het aanpassen van bestemmingsplannen en het vergunningenbeleid, maar ook betere communicatie met de omwonenden van bouwprojecten.

Zo wordt gedacht aan het beperken van de mogelijkheid om in de achtertuin te bouwen, of aan hogere parkeertarieven voor bouwgerelateerde voertuigen.