Amsterdamse woningcorporaties hebben last van woonfraude in de vorm van illegale onderverhuur. Naar schatting tussen de 10 en 20 procent van de in totaal 186.000 woningen wordt door huurders aan anderen onderverhuurd.

De huurders zouden dit vooral doen om geld te verdienen aan de woningschaarste, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) woensdag.

De krant deed onderzoek door enkele maanden advertenties op Kamernet te vergelijken met de woningen die in handen zijn van corporaties. Een corporatiewoning zou op de zwarte markt wel twee tot drie keer zoveel opbrengen als de huur.

Drie grote woningcorporaties Ymere, Rochdale en Stadgenoot bevestigen in gesprek met het FD dat duizenden woningen illegaal worden onderverhuurd. De corporaties gaan uit van percentages tussen de 8 en 20 procent. Exacte cijfers zijn niet bekend.

Wachttijd opgelopen tot zo'n veertien jaar

Onderhuur zou bijdragen aan het dichtslibben van de woningmarkt, die toch al erg krap is. In een jaar tijd komt slechts 3 procent van alle corporatiewoningen in de hoofdstad vrij na een verhuizing, waardoor de wachttijd inmiddels is opgelopen tot ongeveer veertien jaar.

De nieuwe privacywetgeving maakt het corporaties moeilijk om misbruik op te sporen. "Het gaat vaak om een stapeling van uitkeringsfraude, woonfraude en andere problemen", zegt bestuursvoorzitter Hester van Buren van Rochdale over de mensen die ze nu lastig op het spoor kunnen komen.

Volgens de woningstichtingen is samenwerking met de politie, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank nodig om fraude aan te pakken.