Het aantal gevallen van huiselijk geweld in Amsterdam is het afgelopen jaar met 7 procent toegenomen. Gemiddeld vindt er 33 keer een mishandeling plaats, voordat er aangifte wordt gedaan. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Het Amsterdamse advies- en meldpunt ‘Veilig Thuis’ herkent zich in de toename van het aantal gevallen van huiselijk geweld .

Sterker, waar de politie vorig jaar 6600 incidenten noteerde, telt het meldpunt een stijging van dertig procent vergeleken met een jaar eerder.

Veilig Thuis komt aan dat hogere aantal omdat de organisatie, naast meldingen van de politie, ook meldingen krijgt vanuit het onderwijs, de gezondheidszorg en van burgers zelf. De helft van de meldingen die binnenkomen betreft kindermishandeling en partnergeweld.

"Sinds het begin van het bestaan van Veilig Thuis in 2015 zien we elk jaar een stijging van twintig procent van de meldingen. Het afgelopen jaar was de stijging nog hoger", vertelt directeur Benne Holwerda.

Rust taboe op praten over huiselijk geweld

Gemiddeld doen slachtoffers van huiselijk geweld pas na het 33e incident melding van de mishandelingen. Ook dat gegeven is voor Holwerda herkenbaar. "Je ziet dat het in onze maatschappij een onderwerp is dat we niet makkelijk bespreken. Daardoor duurt het lang voordat deze gezinnen in beeld komen."

Nederlanders spreken elkaar niet graag aan op de thuissituatie, vertelt Holwerda. "Als ik bijvoorbeeld praat over de opvoeding van mijn broer en zijn dochters, dan wordt dat al snel een ongemakkelijk gesprek. Wij zijn niet zo gewend om te spreken over hoe we met elkaar omgaan."