In de regio Groot Amsterdam, dat van Haarlemmermeer tot Edam-Volendam loopt, zijn momenteel 42.400 woningen te kort.

Dit blijkt uit een rapport van Capital Value en ABF Research dat maandag gepubliceerd is. Verwacht wordt dat het woningtekort volgend jaar nog zal toenemen, naar 44.600. Daarna zet een daling in. Over zes jaar zal het tekort zijn teruggelopen naar iets minder dan 39.000 woningen.

Procentueel gezien neemt het tekort al langzaam af. Nu is het 6,6 procent van de huidige woningvoorraad, vorig jaar was het nog 6,8 procent. In 2025 zal het tekort nog maar 5,2 procent zijn van de woningvoorraad op dat moment.

Daarmee zal de woningdruk in Amsterdam nog ver boven het landelijk gemiddelde zijn. Op dit moment is het tekort over heel Nederland gezien 3,4 procent van het huidige aantal woningen: circa 235.000 woningen.

Capital Value hoger percentage dan kabinet vorig jaar

Vorig jaar meldde het kabinet dat het woningtekort in de regio's Amsterdam en Utrecht ruim 5 procent is van het huidige aantal woningen.

Dat Capital Value nu op een hoger percentage uitkomt, komt door een andere berekening. Ook toen was de verwachting dat het tekort de komende jaren zal gaan afnemen.