Burgemeester Halsema vindt de huidige situatie rondom de prostitutie op de Wallen niet houdbaar omdat er ernstige vermoedens bestaan over mensenhandel en uitbuiting in het gebied.

"Het etaleren van kwetsbare vrouwen is niet acceptabel", zegt Halsema in een interview met AT5 en Het Parool.

Halsema reageert hiermee op eerdere publicaties van AT5 en Het Parool over de huidige staat van het gebied. Daaruit blijkt onder meer dat Amsterdammers de Wallen mijden vanwege drukte en dat de helft van de bevolking het niet meer van deze tijd vindt om vrouwen in een etalage te zetten.

"Op deze manier vind ik het ook heel moeizaam", zegt de burgemeester. "De omstandigheden waarin vrouwen hun werk moeten doen, zijn slechter geworden."

'Sentiment rond raamprostitutie veranderd'

"Het werk gaat in toenemende mate gepaard met vernedering door grote groepen toeristen", duidt Halsema. "En dat was, zoals Joop van Riessen (voormalig hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, red.) ooit zei, nooit de bedoeling."

Volgens Halsema hangt er een sentiment rondom raamprostitutie. "Van stoere Hollandse vrouwen die zeelui verwelkomen en ze de straat uitschelden op het moment dat ze zich misdragen. Dat is een ander idee dan kwetsbare vrouwen die zich slecht kunnen verweren."

Lot van prostituees heeft prioriteit in plannen Halsema

Maatregelen die genomen gaan worden, moeten op de eerste plaats het lot van de vrouwen achter de ramen verbeteren, vindt Halsema. "Er zijn allerlei varianten mogelijk. Je kan het houden zoals het is, je kan denken aan meer half-gesloten situaties, je kan de ramen verplaatsen of je kan er bordelen van maken. Alles is mogelijk, we onderzoeken wat het beste is.'

Meer ramen ligt niet het meest voor de hand, erkent de burgemeester. "We hebben de laatste jaren het aantal ramen verminderd. Waar we wel op moeten letten, is dat op het moment dat je minder ramen hebt geen premie zet op illegale prostitutie. Want dat betekent dat je sekswerkers in een kwetsbaardere positie brengt."

Voor zomer 2019 maatregelen voor Wallengebied

Halsema denkt dat de Amsterdamse binnenstad te lang als een economische zone is benaderd. "Daar moeten we verandering in brengen. Het is een prachtig cultureel historisch gebied. Die culturele waarden moeten centraal staan."

De burgemeester zal voor de zomer van 2019 maatregelen op de middellange termijn aankondigen voor de Wallen. Halsema heeft Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, gevraagd om alle scenario’s te toetsen op wat de effecten zijn op het lot van vrouwen.