Kees Noorman, directeur van ORAM, de ondernemersorganisatie van grote bedrijven op de Zuidas, vreest dat door de vertraging van de bouw van de Zuidasdok het gebied straks onbereikbaar wordt voor ondernemers en hun werknemers.

"Ik denk dat we erg moeten oppassen dat de huurders niet overwegen om een tijdje ergens anders gaan zitten dan hier op de Zuidas," zegt Noorman.

De schop had allang de grond in moeten gaan, maar de bouw begint pas eind juni volgens het projectbureau van de gemeente. Dit komt doordat de samenstelling van de bodem onder de A10 anders blijkt te zijn en er liggen veel meer kabels en leidingen.

Ook de fundering van het station moet verzwaard, vanwege de aanleg van twee extra treinsporen. Intussen worden alle lege plekken op de Zuidas volgebouwd. En die waren juist hard nodig om de boel bereikbaar te houden, zegt Kees Noorman.

"Twee jaar geleden toen de plannen er waren om de A10 onder de grond te brengen, leek het nog makkelijk om woon-en werkverkeer en bouwverkeer te scheiden", zegt de directeur van ORAM.

"Maar er wordt ontzettend veel gebouwd en alle vrije ruimte wordt nu ingenomen door nieuwe vestigingen. Dat betekent dat in de toekomst de mensen niet meer naar de Zuidas kunnen komen en weg kunnen gaan en dat is voor het vestigingsklimaat heel erg slecht."