Het zogeheten N1-terrein in het Westelijk Havengebied wordt toch niet verder ontwikkeld tot evenemententerrein. Dit jaar mogen er nog zes evenementen plaatsvinden, maar vanaf volgend jaar stopt dat. Dat heeft de gemeente bepaald.

Omdat de stad snel groeit, is het terrein op korte termijn nodig voor bijvoorbeeld Amsterdamse bedrijven. Daarom vindt de gemeente het niet rendabel om te investeren in het terrein ter verbetering van evenementenorganisatie op die plek.

Dit jaar is het terrein nog wel beschikbaar als evenementenlocatie en worden er zes festivals met muziek gehouden. Dat is meer dan op andere locaties in de stad. Daar geldt in principe de regel dat er maar drie geluidsbelastende evenementen per jaar mogen worden georganiseerd.

Voor alle evenementenlocaties in de stad is een zogeheten locatieprofiel opgesteld. Daarin staat onder andere vermeld hoeveel evenementen er per jaar mogen worden gehouden. De gemeente heeft besloten dat er voor N1 nu geen locatieprofiel wordt opgesteld omdat het terrein binnenkort niet meer beschikbaar is.

Of er na 2019 nog evenementen op het terrein kunnen worden georganiseerd, is onzeker. Aan organisatoren is duidelijk gemaakt dat ze er in hun plannen rekening mee moeten houden dat N1 in 2020 mogelijk niet beschikbaar is voor festivals en dat het terrein vanaf dan een andere bestemming krijgt.