Alle WOZ-waardes van woningen op erfpachtgrond worden met 2 procent verlaagd. Dat heeft wethouder Financiën Udo Kock aan de gemeenteraad laten weten.

De verlaging komt na een uitspraak van de rechter vorige maand. Die oordeelde dat de gemeente de WOZ-waardes van woningen op erfpacht verkeerd berekent waardoor ze te hoog uitvallen. Daardoor betalen huizenbezitters mogelijk te veel onroerende zaakbelasting.

De aftrek gaat dit jaar in. De beschikkingen moeten voor 28 februari verzonden zijn. Om die deadline te halen is de Dienst Belastingen al begonnen met het automatiseren van de korting.

De rechter kwam vorige maand tot de uitspraak nadat een bewoner aan de Lisdoddelaan in IJburg in beroep was gegaan over haar WOZ-waarde uit 2017. De waarde is berekend door naar de verkoopprijs van vergelijkbare woningen te kijken en daar een correctie op toe te passen. Volgens de rechter klopt die correctie dus niet.