De eind januari aangekondigde beveiligingsmaatregelen voor moskeeën en andere islamitische instellingen bedoeld om bekladding, vernieling en brandstichting te voorkomen, kunnen op kosten van de stad gedeclareerd worden. Dat laat burgemeester Femke Halsema weten in een brief aan de gemeenteraad.

Ze zegt de raadsleden "gelet op de zichtbaarheid van de uit te voeren maatregelen" actief te willen informeren.

In de maandag verstuurde brief staat dat moskeeën al sinds 2017 subsidie kunnen krijgen om beveiligingsmaatregelen te nemen. Daar zou echter weinig gebruik van zijn gemaakt.

"Desondanks is de driehoek van mening dat de weerbaarheid van de islamitische instellingen verbeterd moet worden", schrijft Halsema.

Voorstelbare dreiging gaat om 'bekladding, vernieling of brandstichting'

Ze benadrukt dat er geen nieuwe of concrete dreiging is, maar dat er wel zorgen zijn over de veiligheid. De voorstelbare dreiging bestaat uit "een aanslag op een gebouw" middels bekladding, vernieling of brandstichting. Het gaat hierbij niet om een aanslag die gericht is op mensenlevens, zoals bij jihadistisch terrorisme.

De gemeente biedt alle islamitische instellingen in de stad een schouw van het gebouw aan, zodat duidelijk wordt waar verbeterpunten in de beveiliging zitten. Vervolgens wordt er een advies opgesteld waaruit blijkt welke maatregelen bij het gebouw nodig zijn. "Daarbij kan gedacht worden aan ingooibeperkende folie op de ramen", beschrijft Halsema.

Op een later moment wordt ook aan gebruikers en vertegenwoordigers van de islamitische instellingen een professionele training aangeboden, waarin zij praktische tips krijgen om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren. "Aan dit gehele traject zijn geen kosten voor de instellingen verbonden", schrijft Halsema.