Burgemeester Femke Halsema heeft in een reactie op de open brief van brandweerlieden laten weten dat het brandweerdossier haar aandacht heeft.

In de brief, die in handen is van NU.nl, schreef een groot deel van de leden van de uitrukdienst dat het vertrouwen in de korpsleiding is opgezegd, omdat de leiding ervoor kiest om een "eens zo prachtige en sociale organisatie" negatief neer te zetten.

De ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer wil zo ver nog niet gaan en zegt in gesprek te willen blijven met de korpsleiding. De ondernemingsraad is blij met de positie die de burgemeester heeft ingenomen.

Al langere tijd onrust binnen Amsterdamse korps

Binnen het Amsterdamse brandweerkorps is het al langere tijd onrustig. In juni 2016 werd Leen Schaap door burgemeester Van der Laan als brandweercommandant aangesteld om de "mannencultuur" te doorbreken.

Schaap wil een einde maken aan de "machocultuur" en daar hard tegen optreden, onder andere door te breken met het 24 uursrooster waarin de brandweerlieden al jaren werken.

'Goed dat brandweer moderniseert'

Eind vorig jaar schreef Peter van Uhm, de voormalige Commandant der Strijdkrachten, in het rapport Bouwen aan vertrouwen dat het goed is dat Brandweer Amsterdam-Amstelland moderniseert en dat de veranderingen ondanks het gebrek aan vertrouwen moeten worden doorgezet.

In de brief aan Halsema spreken de brandweerlieden van "bouwen aan wantrouwen". Zij beraden zich momenteel op verdere acties.

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP willen weten hoe groot de groep brandweerlieden is die geen vertrouwen meer heeft in de korpsleiding. Dat blijkt uit vragen die de partijen hebben gesteld aan het college.

De vier politieke partijen willen weten of deze brief consequenties heeft in de ontwikkeling om de brandweer te moderniseren. Ook willen de partijen weten of de brief gevolgen heeft voor het doorvoeren van de aanbevelingen die Van Uhm heeft gedaan.

CNV: 'Medewerkers kunnen hun werk niet meer veilig doen'

Vakbond CNV Overheid maakt zich zorgen over de veiligheid van de Amsterdamse brandweerlieden. De vakbond bevestigt dat een deel van hen het vertrouwen in de korpsleiding heeft opgezegd, zonder de aantallen te kennen.

"Als er zo weinig vertrouwen is in de korpsleiding, kunnen de medewerkers er niet meer van op aan dat ze hun werk veilig kunnen doen", vindt Bart Schnoor (CNV).

Volgens de vakbond kan onveiligheid in de hand worden gewerkt door de slechte interne verhoudingen. "Die brandweerlieden moeten nu een brandend pand in terwijl de interne verhoudingen beroerd zijn. Je moet in zo’n geval kunnen rekenen op de organisatie", aldus Schnoor.