In Amsterdam ligt de vaccinatiegraad lager dan het landelijk gemiddelde. Ook nam het percentage gevaccineerde kinderen in Amsterdam de afgelopen jaren af.

Dit blijkt uit de beantwoording van de vragen van raadslid Dorienke de Grave-Verkerk (VVD). De vragen werden gesteld naar aanleiding van het jaarverslag van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar uit naar voren kwam dat de landelijke vaccinatiegraad is afgenomen.

In vergelijking met andere grote steden als Utrecht, Rotterdam en Den Haag is het percentage gevaccineerde zuigelingen zelfs twee tot drie procent lager.

Het stadsbestuur geeft aan dat de afname onder meer komt door een groep kritische, veelal hoogopgeleide ouders in Amsterdam, die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen. Andere ouders hebben dusdanige problemen, bijvoorbeeld financieel, dat vaccineren geen prioriteit is.

Ten slotte is er veel in- en uitstroom van gezinnen in Amsterdam, waarbij niet alle kinderen en jongeren al voldoende zijn gevaccineerd.