Bij de gemeente Amsterdam zijn 122 aanvragen binnengekomen voor een tegemoetkoming voor de achterstallige erfpacht die Joodse oorlogsslachtoffers na terugkeer in de hoofdstad moesten betalen.

Een speciale Commissie Joodse Erfpachttegoeden gaat de aanvragen beoordelen. De indieners hebben claims ingediend met een totale waarde van 35,8 miljoen euro. Er is 10,8 miljoen euro beschikbaar voor de collectieve tegemoetkoming. Dat was aanvankelijk 10 miljoen, maar het bedrag is verhoogd met het geld dat over was na een individuele terugbetaling van erfpachtboetes.

Commissie brengt uiterlijk 1 juli advies uit

Het geld gaat naar initiatieven voor de 'continuïteit' van de Joodse gemeenschap. Dat kunnen projecten zijn op het gebied van educatie, religie, welzijn en zorg, erfgoed en cultuur, en jongeren. Uiterlijk 1 juli brengt de commissie advies uit, waarna de gemeenteraad beslist over toekenning.

In maart 2013 bleek uit onderzoek dat Amsterdamse Joodse oorlogsslachtoffers die waren ondergedoken of gedeporteerd, bij terugkeer alsnog achterstallige erfpacht en een boete moesten betalen.