De omzet van winkels, café's en restaurants in de binnenstad van Amsterdam stagneert, blijkt uit de elfde Amsterdam City Index.

De Amsterdam City Index wordt jaarlijks opgesteld door de Vereniging Amsterdam City, een verzameling van ondernemers, instellingen en culturele organisaties die gevestigd zijn in en direct rondom het centrum van de stad.

De binnenstad is volgens veel ondernemers te vies en de overlast neemt toe, blijkt onder andere uit een gehouden enquête onder de leden van Amsterdam City en het toenemende aantal meldingen dat gedaan wordt bij de gemeente.

Een groot probleem ligt volgens voorzitter Willem Koster bij de beperkte inzet van politieagenten voor handhaving op straat. "Voeg daar de problematiek van de verschillende bevoegdheden van de verschillende handhavers bij en je hebt een volstrekt ontoelaatbare situatie in de binnenstad."

Een groot probleem bij de winkelomzet is dat de Amsterdammer wordt gemist in de winkels in en rondom het centrum. Daarbij komt ook dat de winkelhuren stijgen en dat er sinds begin dit jaar een hoger btw-tarief geldt.