Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) gaan van 31 januari om 7.00 uur tot 1 februari 7.00 uur geen bonnen uitschrijven. De handhavers willen daarmee een signaal afgeven aan burgemeester Halsema dat haar plan om boa's niet uit te breiden met verdedigingsmiddelen onverstandig is.

"Het wordt een publieksvriendelijke actie", vertelt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond (NBB). Hij geeft aan dat de boa's Amsterdammers op straat ook goed willen informeren van de noodzaak van de extra verdedigingsmiddelen.

De NBB heeft 6 februari opnieuw een gesprek met burgemeester Halsema over de kwestie. Half januari brachten ze hun eis ook al onder de aandacht. De handhavers gaven aan dat ze dagelijks risico lopen en zich onveilig voelen om hun werk ongewapend uit te voeren.

Halsema gaf aan dat de driehoek het geweldsmonopolie bij de politie wil houden. "We bereiden nu al acties voor die steviger zijn dan de actie op 31 januari", stelt de bond.

In Amsterdam werken 450 boa's. "Zo'n 70 procent daarvan is lid van de Bond, dus de actie wordt breed gedragen", vertelt Kuin.

Boa's hebben nu wel handboeien ter beschikking, maar willen ook gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld pepperspray of een wapenstok. Een wapenstok is alleen voorbehouden aan BOA's die in het openbaar vervoer toezicht houden.