GroenLinks lanceert samen met de raadsfracties BIJ1 en DENK een plan voor een stadspas voor ongedocumenteerden. In Amsterdam leven ruim 10.000 mensen zonder papieren en die hebben vaak geen toegang tot bijvoorbeeld zorg en onderwijs. 

Met de stadspas, een Amsterdams identiteitsbewijs, krijgen ze die rechten wel, zo luidt het initiatiefvoorstel.

Het gaat om mensen die naar Nederland zijn gekomen op een toeristenvisum, of na een lange migratieroute en asielaanvraag. Omdat ze geen officiële verblijfstatus hebben zijn ze ook kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. Volgens GroenLinks, de grootste partij in de gemeenteraad, komen hun basale mensenrechten in het geding, zoals het recht op onderdak, zorg en onderwijs.

Amsterdam kent al een zogenoemde Stadspas waarmee kinderen, minima en ouderen toegang krijgen tot voorzieningen als de bibliotheek, maar ook korting kunnen krijgen op een nieuwe fiets, cursussen en sportactiviteiten. De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, BIJ1 en DENK willen laten onderzoeken of die is uit te breiden naar een pas voor alle Amsterdammers, ongeacht verblijfsstatus of papieren.

In steden als New York, Parijs, Barcelona en Bern bestaat al iets dergelijks.