Amsterdam mag oude op diesel rijdende bestelauto's weren binnen de Ring. De Raad van State verklaarde woensdag een hoger beroep tegen de beleidsmaatregel ongegrond.

In januari 2017 voerde het toenmalig college van Burgemeester en Wethouders de maatregel door dat bestelwagens die voor 2000 werden gebouwd niet meer welkom zijn binnen de Amsterdamse Ring.

Een eerder bezwaar werd al door de rechter ongegrond verklaard omdat de gemeente het recht heeft om auto's te weren met het doel de luchtkwaliteit te verbeteren.

Nu de Raad van State een oordeel heeft geveld is het niet mogelijk om nog in hoger beroep te gaan.

Bestuurders van oude bestelbusjes riskeren een boete van 90 euro wanneer zij binnen de Amsterdamse Ring rijden.