Het zuidelijke deel van de Nieuwezijds Voorburgwal in het centrum wordt dit jaar nog aangepakt om de gedempte gracht groen en autoluw te maken. Naar verwachting is de nieuwe inrichting in 2021 klaar.

In de nieuwe inrichting krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte, stoepen worden verbreed en er worden 68 parkeerplaatsen opgeheven. Van automobilisten wordt verwacht dat zij hun auto parkeren in de Rokingarage.

De nieuwe ruimte wordt opgevuld met twee keer zoveel fietsparkeerplekken om deze obstakelvrij te houden. 

Ook wordt de ontbrekende schakel in de doorgaande fietsroute van het Centraal Station naar het Spui ingevuld door een aansluiting op het tweerichtingenfietspad naar Singel - Munt. 

Straat krijgt een groener aanzien

Het stadsbestuur heeft de ambitie om de binnenstad zoveel mogelijk autovrij te maken. De tarieven om in het centrum te parkeren gaan in april omhoog naar 7,50 euro. Ook heeft het college zichzelf tot doel gesteld om in 2025 tussen de 7.000 en 10.000 parkeerplekken te hebben opgeheven.

De straat krijgt een groener aanzien door bomen en een postzegelpark, waarin een verlaagde speelplek en een fontein komt. Een van de redenen voor het lager aanleggen van de speelplek is om water op te vangen bij hevige regenbuien. Ook kunnen kinderen zo veiliger spelen.

Werkzaamheden medio 2021 gereed

Op het Singel ter hoogte van de huidige Universiteitsbibliotheek komt een nieuwe tramhalte, omdat de huidige slecht toegankelijk is. Op het Koningsplein komt meer ruimte voor voetgangers, fietsparkeervoorzieningen en bomen. 

Het GVB begint na de zomer met het werk aan de trambaan tussen Singel en Koningsplein. In het voorjaar van 2020 volgt de daadwerkelijke herinrichting van de straat. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden medio 2021 gereed.