Op zondagmiddag ontving Ko Kuiper de Andreaspenning vanwege zijn inzet voor de Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum.

Hij ontving de onderscheiding uit handen van Ronald Mauer bij zijn afscheid als voorzitter van de stichting.

Kuiper richtte in 1981 de Stichting Molen van Sloten op, om de molen terug te krijgen in Sloten. Hij slaagde erin om met deze stichting het geld bij elkaar te brengen voor de herbouw van de molen die naar de Amstel was verplaatst.

Het was de eerste molen in Nederland die toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking, doordat er een lift is geplaatst. De molen kan ook zijn eigen energie opwekken.

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.