Te weinig Amsterdammers scheiden hun afval, schrijft beleidsadviseur (Afval, Grondstoffen en Circulaire Economie) Natascha Spanbroek in een brief aan de gemeenteraad. Zij vindt dat het er nieuwe maatregelen moeten komen voor het beleidsplan van 2020-2025.

In de huidige duurzaamheidsagenda die in 2015 door de gemeenteraad werd opgesteld, staat het doel om voor 2020 65 procent van het huishoudelijke afval te scheiden. Dat zou bereikt moeten worden door Amsterdammers extra te stimuleren zelf hun afval te scheiden en door betere scheidingsinstallaties in te zetten.

In 2018 was het tussentijdse doel gesteld om veertig procent van het afval te scheiden, maar dit jaar kwam dat percentage op niet hoger dan 31 procent uit.

"Het blijkt in de realiteit toch moeilijker om Amsterdammers te mobiliseren om hun afval zelf te scheiden", aldus Spanbroek. Ondanks campagnes als "Glas in het Bakkie" en "Amsterdam maakt er wat van" gingen niet genoeg mensen naar de glas- en papierbakken. 

Ook andere maatregelen, zoals het plaatsen van extra containers, hadden niet het gewenste effect. In een nieuw plan moet de focus meer komen te liggen op het voorkomen van afval en het ontwikkelen van nieuwe technieken om afval alsnog te kunnen scheiden, vindt Spanbroek.