De brandweer in de Amsterdamse haven moet veiliger en effectiever op kunnen treden. Dit blijkt uit het onderzoek "Brandweerzorg in de Amsterdamse haven" van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. De kans op een incident in de haven is klein, maar door het relatief grote aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen kunnen de effecten groot zijn. 

Het onderzoek constateert dat de kans op escalatie van incidenten wordt vergroot door een toename van het aantal binnenbranden en het feit dat de opkomsttijden van de brandweer in de haven niet altijd worden gehaald. 

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wil al sinds 2011 risicogerichter werken, zodat de brandweer veiliger en effectiever kan optreden. De rekenkamer ziet deze werkwijze echter nog onvoldoende terug. Dat komt omdat de brandweerorganisatie nog te verkokerd is, andere zaken aandacht vragen en de organisatie afwachtend is.

Het gevolg is dat er nog te weinig zicht is op de risico's bij bedrijven die niet onder de BRZO-regelgeving vallen. BRZO-bedrijven zijn bedrijven met extra toezicht vanwege de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn. Ook is de brandweer nog te weinig bezig met het voorkomen van incidenten bij afval- en recyclingbedrijven.

'Oprichting GBA moet oplossing bieden voor geconstateerde risico's'

Uit het onderzoek blijkt wel dat de brandweer de afgelopen jaren veel maatregelen heeft genomen om de risico's in de haven te beheersen, maar bij de uitvoering zijn er tekortkomingen. 

De gemeenteraad is geïnformeerd over de brandweerzorg in de haven, maar dit zou tijdiger, duidelijker en vollediger kunnen. Ook vindt de Rekenkamer dat de jaarstukken van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland te weinig aandacht krijgen.

Bovendien is de informatie over de risico’s in de haven tegenstrijdig. In 2012 was het brandrisico hoog, maar dit jaar laag. Dat komt volgens de Rekenkamer niet door een veranderende werkelijkheid, maar door een veranderde definitie. 

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Port of Amsterdam en bedrijven in het Amsterdamse havengebied zijn sinds 2016 bezig met de oprichting van een Gezamenlijk Brandweer Amsterdam (GBA). Zij zouden in de toekomst een oplossing moeten bieden voor een aantal geconstateerde risico's, stelt de Rekenkamer.