De politie is afgelopen weken tijdens acht nachtdiensten in actie gekomen in 181 zaken. De acties hadden betrekking op de bestrijding van overlast op straat.

De politie kwam in 181 zaken in actie. Het gaat hierbij om aanhoudingen of bekeuringen. Agenten traden 67 keer op tegen dealen op straat en negentien keer op de overtreding van de opiumwet. In zestien gevallen werd niet voldaan aan het bevel van een toezichthouder.

Negen personen werden bestraft voor openlijk gebruik en drie personen overtraden schorsende voorwaarden. Ook overtraden drie personende wet Wapens en Munitie.