De Haarlemmer Houttuinen in Amsterdam wordt een fietsverbinding tussen het stationsgebied en het Westerpark. Dit is nodig om de verkeersdruk in de Haarlemmerstraat en –dijk te verlagen. Dagelijks maken 20.000 fietsers van deze wegen gebruik.

De gemeente meldt donderdag in een persbericht dat het college van burgemeester en wethouders dit op 27 november heeft besloten. De aanleg van de fietsroute moet tussen 2020 en 2023 uitgevoerd worden.

De Haarlemmerstraat en –dijk behoren tot de drukste fietsroutes van Amsterdam. Van alle fietsers in de Haarlemmerbuurt gebruikt 1 procent de Houttuinen. De verkeersdruk neemt naar verwachting toe door onder meer de bouw van 40.000 tot 70.000 nieuwe woningen.

De verbouwing van de route moet ook meer ruimte maken voor open ruimte en groen.

Om de fietsverbinding tussen het Westerpark en het Centraal Station te verwezenlijken, zal de brug over de Korte Prinsengracht worden afgebroken en een brug over het Westerkanaal worden aangelegd.