De gemeente trekt de subsidieregeling in voor Amsterdammers die willen overstappen van een gemotoriseerde fiets op een schoner alternatief. Vanaf januari zou er 1,3 miljoen beschikbaar zijn voor de subsidieregeling.

De reden voor het intrekken van de subsidie is een negatief advies van de raadscommissie Mobiliteit. De commissie zet vraagtekens of de subsidieregeling wel effectief is. Zo moet er onder andere worden uitgezocht wat er met de oude snorfietsen moet gebeuren en wie er precies in aanmerking voor de subsidie moet komen.

De commissie vreesde dat de subsidieregeling averechts zou werken waardoor er juist meer snorfietsen in de stad zouden komen, in plaats van minder.

In oktober werd de subsidieregeling door wethouder Sharon Dijksma aangekondigd. Het bedrag was bedoeld voor Amsterdammers die overstappen op een elektrisch vervoersmiddel. Iedere overstapper kon tot 750 euro krijgen voor een schonere tweewieler. Dat betekent dat vermoedelijk meer dan tweeduizend mensen een beroep op de subsidie konden doen. 

De subsidie moest er komen voor mensen die de dupe worden van de nieuwe regels voor snorfietsen die de gemeente wil invoeren, was de gedachte. In veel delen van de stad moet de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan.

Er zijn 4661 zienswijzen tegen het plan ingediend die allemaal moeten worden beantwoord. De gemeente verwacht daar voor het einde van het jaar klaar mee te zijn.