De ondernemingsraad (OR) van de Amsterdamse brandweer vindt de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor niet veilig. De OR zegt wel de strijd tegen de sluiting te staken.

De OR wil niet de verantwoordelijkheid over de sluiting van Kazerne Victor dragen. Die ligt volgens hen bij het veiligheidsbestuur en de gemeenteraad, die akkoord zijn gegaan met de sluiting. Dat staat in een brief van de OR aan de bevelvoerders van de brandweer, die in handen is van AT5.

Onder een deel van het personeel van de uitrukdienst van de brandweer heerst onrust over de nachtelijke sluiting. In de Indische Buurt zullen in de nacht de wettelijke aanrijtijden vanaf januari niet meer gehaald gaan worden door de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor.

Kazerne Victor sluit per 2 januari in de nachtelijke uren. Ook wordt het vanaf het nieuwe jaar een zogeheten proeftuinkazerne. De OR gaf in september dit jaar groen licht voor de proeftuinkazerne.

Andere dienstroosters om gesloten cultuur tegen te gaan

In de proeftuinkazerne wordt geëxperimenteerd met andere dienstenroosters dan de huidige 24-uursroosters. Vanaf januari komen er 8-uursdiensten.

Het moet bijdragen aan het verhelpen van de gesloten cultuur binnen de brandweer.  Het experiment duurt twee jaar.

OR betrokken bij evaluatie

De OR zegt de gang van zaken rondom de proeftuinkazerne continu in de gaten te zullen houden.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad en de burgemeester spraken zich twee weken geleden uit voor de plannen van de proeftuinkazerne en de nachtelijke sluiting. De plannen zouden volgens de raad en Halsema veilig zijn.

Oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm is aangesteld om een onafhankelijk rapport op te stellen over de situatie. Het rapport wordt volgende week verwacht. Ook zal hij plannen presenteren om de veranderingen bij de brandweer, die volgens burgemeester Femke Halsema stagneren, weer vlot te trekken.