Het aantal inwoners van Amsterdam blijft groeien. Per 1 januari van dit jaar stonden er 854.316 mensen te boek als Amsterdammer, ruim 9300 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers uit het jaarboek 2017 dat de gemeente donderdag presenteerde.

Volgens de samenstellers van het jaarboek vlakt de groei van de hoofdstedelijke bevolking wel wat af. Meer mensen laten Amsterdam achter zich dan dat er mensen van elders uit het land bij komen.

Vooral gezinnen met jonge kinderen verhuizen de stad uit. Ze kunnen voor het geld dat de verkoop van hun Amsterdamse huis oplevert buiten de hoofdstad veel ruimer wonen.

Opvallend is dat er relatief veel Britten in Amsterdam kwamen wonen. Dat komt waarschijnlijk door de aanstaande brexit.

Aantal basisschoolleerlingen daalt, leerlingenaantal op middelbare school groeit

Het vertrek van gezinnen met jonge kinderen heeft zijn weerslag op de basisscholen. Daar is het aantal leerlingen in 2017 voor het eerst gedaald.

In het voortgezet onderwijs groeit het aantal leerlingen nog wel en ook hun niveau stijgt. De afgelopen vijf jaar is het aantal havoleerlingen met 30 procent toegenomen en het aantal vwo'ers met 20 procent. Het vmbo liet een daling zien.

Amsterdam trok vorig jaar 13 procent meer bezoekers. Alleen in Florence en Brussel steeg het toerisme harder, aldus de samenstellers van het jaarboek.

Ook waren er meer banen, meer bedrijven en meer zzp'ers dan het jaar ervoor. De werkloosheid nam af, behalve onder laagopgeleide jongeren van niet-westerse afkomst.