De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman van Onderwijs vindt dat het bestuur van de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider moet opstappen. De wethouder reageert op een kritisch onderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie over de school dat woensdag werd gepubliceerd. 

Dat schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad van Amsterdam. 

De Inspectie van het Onderwijs concludeert in het onderzoeksrapport dat de orthodox-joodse scholengemeenschap onvoldoende doet om de sociale veiligheid op de onderwijsinstelling te waarborgen.

De wethouder vindt dat het bestuur de "uitkomsten serieus moet nemen" en zijn "conclusies moet trekken in het belang van de kinderen en de school".

Ontucht

Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank in Amsterdam een voormalige leraar van de school tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het plegen van ontucht met een dertienjarige leerling. Hij werd verdacht van het misbruiken van vijf andere scholieren, maar dat leidde niet tot een veroordeling.

In 2012 kwamen de eerste meldingen over de leraar bij de school binnen. De inspectie stelde hierop een onderzoek in naar de veiligheid van scholieren en het handelen van het bestuur.

"Het bestuur voldoet in belangrijke mate aan de zorgplicht voor de sociale veiligheid maar schiet, ondanks goede intenties, tekort in de borging daarvan", aldus de inspectie.

Lang gewacht

De inspectie stelt ook vast dat het bestuur tijdens de zedenzaak in 2012 niet adequaat heeft gehandeld. "Het heeft, ondanks herhaaldelijk aandringen van de inspectie, onnodig lang gewacht met het doen van aangifte. Ook heeft het bestuur in 2012 weinig aandacht besteed aan de communicatie met het personeel, de ouders en de leerlingen."

Komend voorjaar kijkt de inspectie of het bestuur beterschap heeft getoond. Dan beslist de minister of hij verdere maatregelen moet nemen. Nu ziet hij daar nog onvoldoende reden toe.