Stadsdeel West heeft besloten dat er voor het eind van het jaar zestig autoparkeerplekken worden opgeheven om meer ruimte te bieden aan fietsen. Dat meldt de gemeente.

Door de autoparkeerplekken op te heffen komt er ruimte voor zes- tot zevenhonderd fietsen. Het gaat om parkeerplekken op de Bilderdijkstraat, Jacob van Lennepstraat, Postjeskade, Kinkerstraat en Admiralengracht.

De Fietsersbond diende eerder een bezwaar in tegen nieuwe fietsparkeerregels in West. Zo is het in de Kinkerstraat en rond De Hallen verboden om je fiets buiten de daarvoor bedoelde rekken te plaatsen. Volgens de bond zorgen deze regels ervoor dat fietsers hun fiets moeilijk kwijt kunnen. 

"Het strenge beleid waarover de Fietserbond het heeft, past binnen de doelstellingen van de gemeente om parkeeroverlast in de openbare ruimte te verminderen en om de toegankelijkheid van winkelstraten te vergroten",  zegt stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel.

De verwachting is dat er volgend jaar nog meer autoparkeerplekken worden vervangen voor fietsvakken.