De door burgemeester Halsema aangekondige maatregel om De Wallen bij drukte gedeeltelijk te sluiten zodat er schoongemaakt kan worden, is uiteindelijk niet doorgegaan. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de VVD aan het college.

"Het bleek mogelijk om de schoonmaak te intensiveren, zonder delen van De Wallen af te sluiten", stelt de gemeente in een schriftelijke reactie.

De "intensieve schoonmaak" is op 25 augustus ingevoerd. Daarna is er volgens de gemeente gefaseerd steeds meer personeel toegevoegd aan de schoonmaakploegen. 

Onder meer handhavers met knijpers van de afdeling reiniging werden voor de schoonmaak ingezet. Zij gingen op pad met collega's van handhaving, schrijft de gemeente. "Deze variant had de voorkeur in het licht van de veiligheid en de bevordering van de doorstroom van bezoekers."

Burgemeester pas later op de hoogte van andere aanpak schoonmaak

Burgemeester Halsema was pas op de hoogte van de vervangende aanpak nadat die al in werking was getreden. Dat was weken nadat ze de dweilpauzes had aangekondigd, zo bleek eerder uit onderzoek van AT5

In de brief bevestigt de gemeente dat de burgemeester begin september pas ingelicht werd over de nieuwe aanpak. "De burgemeester heeft hiermee ingestemd. Het doel van de aangekondigde middelen, een schoner wallengebied, is immers leidend, niet het middel."