Het stadsbestuur wil de extra kosten bij verlies of diefstal van een rijbewijs afschaffen. De Amsterdammer betaalt nu bovenop de 38,80 euro dat een nieuw rijbewijs kost ook 44 euro aan zogenoemde legeskosten.

Vanaf 2019 moeten de kosten zijn afgeschaft. Het college laat dit weten in een antwoord op vragen die de VVD eind augustus stelde.

De VVD stelde de vragen aan de hand van een aflevering van Radar, waarin naar voren kwam dat de helft van de Nederlandse gemeenten géén extra kosten in rekening brengt. Amsterdam staat in de top vijf van gemeenten met de hoogste kosten bij verlies of diefstal van een rijbewijs. 

Sinds 2014 worden er al geen leges meer geheven bij vermissing van paspoorten en identiteitskaarten. Woensdag wordt het voorstel voor de afschaffing van legeskosten bij rijbewijzen aan de raad voorgelegd.