De gemeente stemt in met het plan om de griepprik gratis aan te bieden aan docenten. Hiermee moet de uitval van 'leraren die nog wel voor de klas staan' verminderen.

Volgens de gemeente hoeven leerlingen dan niet naar huis worden gestuurd. Voor het plan wordt vijftigduizend euro beschikbaar gesteld.

Schoolbesturen mogen wel zelf bepalen of ze gebruik maken van het aanbod. "Het onderwijspersoneel hoeft bovendien niet aan het schoolbestuur te melden of ze wel of niet een prik halen."

De gemeente wil daarmee rekening houden met Amsterdammers die vanwege religieuze of principiële overwegingen tegen vaccineren zijn.

'Extra spanning op bezetting'

Welke maatregelen de gemeente nog meer tegen het lerarentekort gaat treffen, is nog onbekend. Rond de zomer hadden schoolbesturen in elk geval nog tweehonderdvijftig vacatures openstaan.

Toen werd het plan opgevat om onder meer studenten en vluchtelingen te laten bijspringen. Inmiddels hebben de meeste scholen de bezetting volgens de gemeente net rond kunnen krijgen. 

"De te verwachten jaarlijkse griepgolf in het najaar zorgt mogelijk weer voor extra spanning op de bezetting", verwacht het college.