De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan vanaf nu ambtenaren van de gemeente Amsterdam screenen die een vertrouwensfunctie hebben. 

Volgens burgemeester Femke Halsema is Amsterdam de eerste gemeente waar dit gebeurt, zo schrijft ze in een brief aan de raad. 

Over het screenen zijn onlangs afspraken gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken. Het past binnen de maatregelen die zijn getroffen na een integriteitsschending bij de afdeling radicalisering en polarisatie.

Het betreft een aantal functies binnen de directie openbare orde en veiligheid. Eerder moesten alle nieuwe medewerkers al verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren.

Sinds dit jaar is ook het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring ingevoerd.