Sinds het begin van dit jaar zijn er 631 boetes uitgedeeld voor het verkeerd aanbieden van afval in stadsdeel Centrum. Dit zijn zowel bekeuringen voor personen (454) als boetes voor bedrijven (177).

Dat antwoordt het college na raadsvragen van de VVD.

Stadsdeel Centrum is vaker het toneel van zwerfafval op straat, wat reden was voor de partij om te twijfelen aan de handhaving op verkeerd aangeboden huisvuil. Nu blijkt dus dat er tot 20 september in het centrum gemiddeld 16,6 boetes per week zijn uitgeschreven.

De boete is minimaal negentig euro. Een klein rekensommetje maakt duidelijk dat de gemeente hier dit jaar dus al minimaal 56.790 euro aan inkomsten mee heeft verworven.

Schaarse handhavingscapaciteit

Voor de handhaving maakt de gemeente nu gemiddeld acht handhavers per dag vrij. Daar waar de overlast het grootst is, wordt er dagelijks gehandhaafd. Dat gebeurt nu op 36 locaties in het centrum. 

Het Centrum is het enige stadsdeel waar huisvuil meestal nog aan de straat mag worden aangeboden. In de andere stadsdelen zijn inmiddels grotendeels de (ondergrondse) vuilcontainers geïnstalleerd.

Omdat er in het centrum minder buitenruimte beschikbaar is en er ondergronds veel kabels en rioolbuizen in de weg zitten, gaat het installeren van ondergrondse vuilcontainers daar meer tijd kosten.