De krakers op het ADM-terrein in Amsterdam hebben laten weten niet naar het terrein van de voormalige waterzuivering in Noord te zullen verhuizen. De gemeente had deze plek als nieuwe locatie aangewezen.

De krakers zijn boos op de gemeente omdat zij hun een "tweejarig verblijf op de slibvelden zonder perspectief op een Vrije Experimentele Ruimte na afloop aanbieden", laten zij weten in een brief aan de wethouder.

"Daarom gaan wij geen overeenkomst aan voor de slibvelden en daardoor komt de door Amsterdam en het coalitieakkoord gewenste rafelrand niet tot stand."

Één van de opties voor de krakers om na de twee jaar in Noord naar te verhuizen is Almere, maar dat zien zij niet zitten. "In het ambtelijk overleg is deze locatie aan de orde geweest en door ons afgewezen omdat het te duur en vrijplaats onwaardig is. Daar komt bij dat Almere ons Vrijzinnige ADM evengoed niet wil hebben."

Krakers moeten op Eerste Kerstdag weg zijn

Eerste Kerstdag moeten de krakers weg zijn van het ADM-terrein en hun onderkomen hebben gevonden in Noord. Voor die nieuwe pek heeft de gemeenteraad 370.000 euro uitgetrokken, al bleek uit een eerste raming van de aannemer al dat die kosten waarschijnlijk 150.00 euro hoger uit zullen vallen.

Hoeveel en of de gemeente al kosten heeft gemaakt voor het gereedmaken van de locatie in Noord is niet bekend. AT5 heeft wethouder Udo Kock om een reactie gevraagd op het besluit van de krakers, die komt daar later op terug.