Burgemeester Halsema heeft toegezegd dat de gemeenteraad extra informatie krijgt over de voorgenomen nachtsluiting van kazerne Victor in de Dapperbuurt in Oost. 

Onder omwonenden was onrust ontstaan of de nachtelijke sluiting wel veilig is. 

In een zogeheten technische sessie zal de brandweer gemeenteraadsleden extra uitleg geven over de "proeftuinkazerne", zo beloofde de burgemeester vanmiddag.

In de brandweerkazerne aan de Dapperstraat gaat vanaf 1 januari volgend jaar het nodige veranderen. Zo komen er 8-uurs in plaats van 24-uurs roosters voor de brandweerlieden, en gaat de kazerne 's nachts de deuren sluiten.

Volgens Halsema is het verantwoord om kazerne Victor 's nachts te sluiten, maar ze begrijpt dat er nog vragen zijn van buurtbewoners en raadsleden.