De gemeente gaat de brandveiligheid van de Michiel de Ruijtertunnel flink verbeteren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze niet in orde is. De tunnel is onvoldoende brandwerend en dus moet er een extra laag hittewerende bekleding in de tunnel komen.

De gemeente is het onderzoek naar de tunnel gestart nadat uit eerder onderzoek van Rijkswaterstaat bleek dat bij meerdere tunnels in Nederland, waaronder de Tweede Coentunnel, de brandveiligheid niet op orde is. Daarop besloot de gemeente de lokale tunnels, waarvoor zij verantwoordelijk is, extra te onderzoeken. 

Zo zijn er in de Michiel de Ruijtertunnel hitteproeven uitgevoerd. Daaruit bleek dat de tunnel niet brandwerend genoeg is. Dat is opvallend aangezien de tunnel pas drie jaar geleden in gebruik is genomen.

De gemeente maakt nu een plan hoe ze de extra laag hittewerende bekleding op de wanden en plafonds gaat aanbrengen. Het college schrijft aan de gemeenteraad dat dit plan volgende zomer af moet zijn. 

Naast de Michiel de Ruijtertunnel heeft de gemeente besloten om ook de Piet Heintunnel en de Amsterdam Arenatunnel te gaan onderzoeken. In eerste instantie zal dit gaan om bronnenonderzoek. Mocht dit nodig zijn gaat de gemeente ook hier hitteproeven doen.